Styret i Glostrupveien Borettslag 

Styreleder
Dagfinn Morten Jensen
E-post dagfinn.jensen@posten.no  Telefon 975 76 733 

Nestleder                                    

Tine Lindberg Samsami

E-post tine_linberg@hotmail.com 

Telefon 977 37 740

Styremedlem/sekretær

Lena Jørgensen-Kaur 

E-post lenajkaur@gmail.com    Telefon 46 79 05 08

Styremedlem/parkeringsansvarlig

Egil Valaas
E-post egil.valaas@gmail.com
Telefon 995 87 910

Styremedlem
Carina Broberg

E-post  carbroberg@gmail.com

Telefon  97 95 33 86