Parkeringsbestemmelser

Garasjer og øvrig parkering i Glostrupveien borettslag administreres av styret i Glostrupveien borettslag.

Kontaktperson: Egil Valaas, Gl.vn. 62 tlf 99587910 

Mailadresse: post@glostrupveien.no

Glostrupveien BRL disponerer totalt 185 plasser:

 • 112 faste biloppstillingsplasser (1 pr. boenhet)
 • 51 utleieplasser
 • 21 gjesteparkeringsplasser
 • 1 fellesgarasje
 • I tillegg har Skedsmo Kommune 6 plasser langs Glostrupveien.

Regler for parkering i Glostrupveien Borettslag

 1. Parkering skal kun skje innenfor oppmerkede biloppstillingsplasser. Parkering i innkjørsels felt til parkeringsplasser, langs stikkveier, på borettslagets plener, lekeplasser, generelt utenfor oppmerkede plasser, er ikke tillatt.

 2. Parkering på gjesteplasser er kun for borettslagets gjester og kan ikke benyttes mer enn 7 dager sammenhengende.

 3. Leieplasser tildeles etter behov og kan sies opp med 1 måneds varsel fra begge parter.

 4. Det er ikke tillatt å videre utleie leieplasser. Når behov for leieplass opphører skal plassen umiddelbart tilbakeføres til styret. Utleie/utlån til andre beboere er ikke tillatt.

 5. Leietakere kan tildeles midlertidig leieplass for bil nummer 3 om det er ledige plasser i borettslaget. Disse må forventes tatt tilbake og tildeles andre husstander til bil nummer 2 dersom det ikke blir tilstrekkelig antall plasser til alle.

 6. Beboer kan ikke disponere flere leieplasser enn husstanden har behov for, maks 3 inkludert en fast plass som følger boligen.

 7. Biler uten registreringsnummer tillates ikke parkert på gjesteplasser eller leieplasser.

 8. Brudd på ovenstående regler kan medføre kontrollavgift og borttauing for eiers regning.

 9. Lading av el-bil og ladbar hybrid fra stikkontakt/motorvarmeruttak er strengt forbudt. Andelseier bestiller dette ved å ta kontakt med styret i borettslaget. Borettslaget har avtale med Eda Elektro for montering av ladeutstyr som direkte faktureres av leverandør til andelseier.
  Tillegg for lading kr. 500,- pr. mnd. pr el-bil i husstanden. Tillegg for ladbar hybrid kr.200,- pr. mnd. pr bil i husstanden.

 10. Borettslaget har avtale med P-service AS om å kontrollere og iverksette tiltak slik at reglene for parkering etterleves.

Øvrige priser:

Tillegg for 1. parkeringsplass m/strømuttak eller garasje kr. 75,- pr. mnd.
Tillegg for 2. parkeringsplass u /strømuttak kr. 200,- pr. mnd.
Tillegg for 2. parkeringsplass m/strømuttak kr. 275,- pr. mnd.
Tillegg for 3. parkeringsplass u /strømuttak kr. 300,- pr. mnd.
Tillegg for 3. parkeringsplass m/strømuttak kr. 375,- pr. mnd.