Avtaler for borettslaget

Rotter og mus

Borettslaget har avtale med Anticimex for å hindre skader på bygningsmassen som forårsakes av rotter/mus.