Beboerinfo

Vårdugnad avholdes lørdag 04.mai.

Oppmøte ved fellesgarasjen utenfor Glostrupveien 50, kl. 10:00. Fordeling av arbeidsoppgaver og utdeling av søppelsekker blir foretatt der.

Styret oppfordrer alle til å stille opp slik at det blir ryddig og pent på fellesområdene til våren og 17.mai.

OBS! Grunnet mye strøsand i år også som ligger på gresset, samles dette i hauger og styret bestiller egen bortkjøring av dette av vaktmester Roger Olsen.

Det blir grilling av pølser og servering av kaffe, boller og brus på hovedlekeplass etter dugnad.

Mandag 06.mai kl.17:00 kommer det komprimatorbil.

Det er viktig å merke seg at du selv må stille opp for å kaste din søppel på bilen.

NB! Søpla må ikke legges ut i gata før dugnadshelgen.

HUSK!

Papp og papir skal kastes i papircontaineren.

Maling, bildekk, hvitevarer og brunevarer MÅ IKKE kastes i komprimatorbilen.

(Dette medfører store bøter for borettslaget.)

Vel møtt!

Hilsen styret

Beboerinfo 28.09.23

Mørke lamper i stikkveiene.

Styret ber om at alle utelys skal være på etter mørkets frembrudd, slik at også lampene på utsiden av bodene lyser. Husk at utelampene også er en del av gatebelysningen. Styret bytter nå ut fortløpende de pærer som er defekte på veggen ut mot gata og på garasjerekkene.

Økende problem med gnagere.

Det er registrert en god del rotter i hele Skjettenbyen og styret har løpende dialog med Anticimex vedrørende problemet. Vi har derfor, som flere andre borettslag i Skjettenbyen, inngått en utvidet avtale for å bekjempe denne type gnagere. Det utplasseres 2 stk Anticimex Smart Pipe i kloakken, som skal være den mest effektive måten for bekjempelse av problemet. I tillegg har vi fra før utplassert 5 stk elektrostyrte Smartbokser over bakken, som fanger gnagere. Dersom det observeres gnagere er det viktig at det tilbakemeldes til styret.

Kjøring og parkering i stikkveiene.

Minner om at kjøring i stikkveiene kun skal skje i forbindelse med av og pålessing av varer etc. Parkering langs etter og utenfor stikkveiene er forbudt.

Høstdugnad.

Høstdugnaden avholdes i år 04.november og styret viser til eget skriv som kommer etter hvert.

Med vennlig hilsen

Styret i Glostrupveien borettslag.

Husleieøkning fra 01.01.2023.

Styret ser seg nødt til å øke husleien med 5,5 % fra 01.01.2023 med følgende begrunnelser:

  • Norges Bank har allerede økt renten flere ganger i løpet av 2022 og legger opp til at styringsrenten skal ligge på om lag tre prosent i 2023. Det betyr igjen at lånerentene vil nærme seg 4 prosent. I nedbetalingsplan fra banken vil våre renter øke med om lag 120.000, - eller ca. 1.000, - pr andel i 2023.

  • I tillegg øker de kommunale avgiftene med ca. 10 prosent som utgjør om lag 220.000, - eller ca. 2.000, - pr andel pr år og som er et ledd i den videre opptrappingsplan fram til 2024 på de kommunale tjenestene.

  • Ut over dette kommer også en generell prisøkning på forsikring og eiendomsskatt på om lag 10 prosent. Samt en historisk økning på byggekostnadsindeks for vinterveianlegg på 16,7 prosent, som igjen medfører høyere kostnader for bl.a. snøbrøyting.

  • Så meldes det at vanlige varer og tjenester fortsatt stiger også inn i neste år noe som også medfører økte utgifter for fellesøkonomien til laget.

Denne husleieøkningen tilsvarer omtrent kr 260,- pr mnd.

Det er imidlertid ikke lagt opp til økning av billading og forbruk av strøm til fellesanlegget. Den ble sist justert opp 01.07.2022.

FELLESORGANET SKJETTENBYEN ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL JULETRETENNING LØRDAG 26.11 PÅ SLETTA VED TRENINGSPARKEN

Program:
  • KL.13-15: KANEFART MED HEST OG VOGN, kom tidlig så dere rekker å være med på kanefart, avsluttes akkurat kl.15.00.
  • KL.15.00: DUR & MOLL SYNGER FOR OSS
  • KL.15.15: ORDFØRER JØRGEN VIK TENNER JULEGRANA
  • KL.15.30: NISSEN KOMMER MED OVERASKELSER TIL BARNA
  • DET BLIR SERVERT PEPPERKAKER OG GLØGG

AVSLUTTES KL 16.00

Høstdugnad avholdes lørdag 5.11. 

Vi raker opp alt løv og pynter opp litt slik at det blir lettere til våren.

Søppelsekker deles ut fra fellesgarasjen (ved trafostasjonen midt i borettslaget) fra kl.11.00.

Styret oppfordrer alle til å stille opp.

Det vil bli servert kaffe, boller og brus på hovedlekeplassen fra ca. kl.12:00, dersom været tillater de

Møt opp til en felles

innsats for et bedre bomiljø!!!

Mandag 7.11. kl.17.00 kommer det komprimatorbiler. Det er viktig å merke seg at du selv må stille opp for å kaste søpla på bilen.

HUSK! Papp og papir skal kastes i papircontaineren.

Maling, bildekk, elektriske artikler, hvitevarer og brunevarer, steinheller og lignende skal ikke kastes i komprimatorbilen.                    

Skjetten 27.09.2022

Mørke lamper i stikkveiene.

Styret ber om at alle utelys skal være på, slik at også lampene på utsiden av bodene lyser. Husk at de også skal være en del av gatebelysningen. Styret bytter nå ut de pærene som er defekte på veggen ut mot gata.

Innbrudd i garasjer.

Høsten er oppgangstider for innbrudd fra garasjer og vi minner om at alle garasjeporter hele tiden skal være lukket og låst.

Utlevering av ekstra maling.

Dersom noen ønsker ekstra maling til vinduer, dører, gjerder, garasjeport etc har vi fortsatt noen få bokser igjen. Ta kontakt for utlevering.

Lading av elbiler i borettslaget.

Vi gjentar at det er strengt forbudt å lade biler fra vanlig stikkontakt i garasjen eller på biloppstillingsplass. Dersom det anskaffes elbil i husstanden ta kontakt med styret for montering av ladestasjon.


2013-Festen i Karisdumpa

Fredag 27.mai kl.18.30 starter festen med ungdomskonsert i Karisdumpa.

Det blir full aktivitet den 27 og 28 mai. Ta en titt på vedlagte program.

https://www.2013festen.no/

Velkommen

Nabovarsel

Skjetten 11.04.2022

Inspeksjon av piper

Nedre Romerike Brann og Redning vil foreta en kartlegging av piper i hele Skjettenbyen fra 25.april. Grunnen til dette er at det er avdekket en svakhet i en spesiell type pipe, som er benyttet fram til 2006. NRBR vil komme tilbake til vårt borettslag dersom de finner slike piper hos oss. Anbefalte tiltak vil de komme tilbake med etter hvert.

Utlevering av postpakker

Pakkebokser for utlevering av pakker er etablert vis à vis Glostrupveien 50. Disse er nå klar til bruk og lagt inn i nettbutikkenes utleveringspunkter.


Vårdugnad

Vårdugnad avholdes lørdag 07.mai.

Oppmøte ved fellesgarasjen utenfor Glostrupveien 50, kl. 10:00. Fordeling av arbeidsoppgaver og utdeling av søppelsekker blir foretatt der.

Styret oppfordrer alle til å stille opp slik at det blir ryddig og pent på fellesområdene til våren og 17.mai.

Mandag 09.mai kl.17:00 kommer det komprimatorbil.

Det er viktig å merke seg at du selv må stille opp for å kaste din søppel på bilen,

NB! Søpla må ikke legges ut i gata før dugnadshelgen.


Skjetten 30.01.2022

Mørke gatelys i Glostrupveien

Styret er i dialog med Lillestrøm Kommune vedrørende mørke gatelys i indre og øvre del av Glostrupveien. Styret kan bare beklage på vegne av kommunen at det ikke er lys. Vi har sendt utallige mailer i saken det siste året uten at noe har skjedd.

Styret engasjerte elektriker før jul, som har konstatert at det er jordfeil på anlegget til gatelysene. Vi håper imidlertid at kommunen nå prioriterer dette, slik at vi får lys i lyktestolpene igjen.  Husleieøkning fra 01.01.2022.
Styret ser seg dessverre nødt til å øke husleien med 3,5 % fra 01.01.2022. Styrets begrunnelse er som følger:
- Norges Bank har allerede økt renten og har signalisert 3 rentehevninger i 2022 og det anslås dermed 
   en  gjennomsnittlig renteøkning på 0,56 % for 2022.
- Økning i de kommunale avgifter på 10-15% også for 2022, som er et ledd i den videre opptrappingsplan fram til 2024      på de kommunale tjenestene.
- Kommunen foreslår også en økning i eiendomsskatten med 10-15%.
- Kraftig økning i strømprisene.
- I tillegg meldes det at vanlige varer og tjenester vil øke betydelig også inn i neste år.

Nye takser for lading av el- og hybrid biler:
Ladbar hybrid biler øker fra kr 100,- til kr. 125,- pr mnd
Ladbare el-biler øker fra 275,- til kr. 300,- pr mnd

Skjetten 10.11.2021

JULETRETENNING LØRDAG 27.11
FELLESORGANET SKJETTENBYEN ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL JULETRETENNING LØRDAG 27.11 PÅ SLETTA VED TRENINGSPARKEN

KL.12-14: KANEFART MED HEST OG VOGN, kom tidlig så dere rekker å være med på kanefart.
KL.14: DUR MOLL SYNGER FOR OSS
KL.14.15 ORDFØRER JØRGEN VIK TENNER JULEGRANA
KL.14.30: NISSEN KOMMER MED OVERASKELSER TIL BARNA
DET BLIR SERVERT PEPPERKAKER OG GLØGG
AVSLUTTES KL 15.00


Beboermøte 23.11.2021 kl. 18:00 

Beboermøte i Glostrupveien Borettslag avholdes 23.11.2021 kl. 18:00 i Klubbhusets Storsal.
Vi setter opp noen punkter som vi ønsker å informere litt rundt.
- Trafikksikkerhet på stikkveiene.
- Hærverk og innbrudd.
- Skjetten område satsning.
- Ordet fritt. Åpen runde.
Det vil være mulig å ta opp hva som helst som beboerne ønsker å diskutere.
Dette møtet har ikke noen beslutningsmyndighet.  

Skjetten 19.10.2021

Låsing av garasjeporter og parkering av biler i Borettslaget

Styret ønsker å presisere at alle garasjeporter skal låses, uansett om garasjen er tom eller ikke. Det skjer ved jevne mellomrom uventet besøk i garasjene på grunn av at portene ikke er låst og slik kan vi ikke ha det. På grunn av få parkeringsplasser i borettslaget oppfordrer styret alle beboerne om å bruke garasjene til parkering av bilen.

Kjøring og parkering i stikkveiene.

Vi minner nok en gang om at kjøring i stikkveiene skal begrenses til et minimum. Dersom det må kjøres inn til husene, skal dette skje med svært stor aktsomhet og det skal da benyttes gangfart.

Utelys

Husk at utelampa på boden skal være påslått slik at lampa ut mot veien også lyser. Styret har nylig hatt en runde og byttet de defekte pærene og vi forsøker å følge dette opp ved jevne mellomrom.

Museår i år

På grunn av ekstremt mye mus i år har vi utvidet avtalen med Anticimex. Vi har nå økt antall musefeller fra 3 til 5 bokser plassert på ulike steder i borettslaget. Disse Smartboksene er elektronisk overvåket og tømmes fortløpende. Mating av fugler er i denne sammenheng ikke tilrådelig.
Julegrantenning

Det vil bli arrangert julegrantenning med kanefart lørdag 27.november ved den nye treningsparken. Utdypende info kommer etter hvert.
Høstdugnad

Så vil vi minne om høstdugnaden på lørdag 23. oktober og oppfordrer alle til å stille opp, se tidligere rundskriv. Og da gjenstår det bare å ønske alle beboerne en fortsatt fin høst.

Skjetten 18.09.2021

Beboermøte

Styret vil ta initiativ til å få avholdt et beboer møte i november. 
Det er ønsket fra styrets side  at det er beboere i borettslaget som styrer agendaen, dette vil gjøre
at vi kan avholde et møte hvor ordet er fritt. 

Beboermøtet vil avholde møtet i klubbhuset. Vi kommer nærmere tilbake på datoen.

Skjetten 16.09.2021

Høstdugnad 2021

Dugnad avholdes lørdag 23.10. Vi raker opp alt løv og pynter opp litt slik at det blir lettere til våren.
Søppelsekker deles ut fra fellesgarasjen (ved trafostasjonen midt i borettslaget) fra kl.11.00. 

Mandag 25.10. kl.17.00 kommer det komprimatorbiler. Det er viktig å merke seg at du selv må stille opp for å kaste søpla på bilen.  

Styret oppfordrer alle til å stille opp. 

Skjetten 31.08.2021

Generalforsamling

Da har vi endelig fått avholdt Generalforsamling i borettslaget.

Link til protokoll. 


Skjetten 14.06.2021

Oppgradering av uteområde

På hovedlekeplassen vil den gamle terrassen bli fjernet og ny hellebelagt platting med benker etableres nærmere lekeapparatene.

På grøntarealet nederst i samme stikkvei etableres det tilsvarende ny hellebelagt platting med benker.
På lekeplassen i Glostrupveien 38 erstattes sand med gummimatter under lekeapparatene slik det ble utført på hovedlekeplassen i fjor


Skjetten 26.05.2021 

Utsettelse av årets generalforsamling til august.

Årets planlagte generalforsamling må dessverre utsettes nok en gang.

Grunnet nye smittevernregler som gjelder fra og med 26.mai i Lillestrøm kommune, er det ikke tillatt å avholde arrangementer innendørs med mer enn 20 personer til stede.

Vi utsetter derfor ordinær generalforsamling til etter sommerferien, og nytt varsel med dato og sted, gis så fort vi får nye regler å forholde oss til.

Innkalling vil bli delt ut senest 8 dager før avholdelse av generalforsamling.

Styret beklager dette, men mener at sikkerhet i forhold til smittevern er avgjørende.

Med vennlig hilsen

Styret i Glostrupveien BRL

Informasjon om endring i mailtjenesten fra FO 

Den 5 oktober stenges Getmail. Wemail blir ny leverandør av mailtjeneste.

Dette er betalbar tjeneste. Se informasjons skriv fra FO under fanen Arkiv

Husleieøkning fra 01.01.2020 

Styret øker husleien fra 01.01.2020 med 5,5 %. Styrets begrunnelse er en kraftig økning i kommunale avgifter for 2020 på 19 prosent. I tillegg økes eiendomsskatten med 29,6 %. 

Ladning av El-biler i Glostrupveien BRL

Eda Elektro har nå levert ladestasjoner til alle som har bestilt og vi har byttet en god del hovedsikringer i skapene for å få bedre kapasitet.

Styret gjør oppmerksom på at det er ulovlig å lade elbiler i borettslaget uten bruk av
dette utstyret.

Utstyr kan bestilles ved henvendelse til styret og faktureres beboer. Forbruk av strøm vil bli fakturert som tidligere, med stipulerte kostnad på kr. 275,- pr mnd. pr bil.

Julegrantenning

Det vil bli felles julegrantenning med arrangement for alle Skjettenbyens beboere på plassen mellom Nordens vei og apparaturparken, nedenfor Skjetten Nærsenteret lørdag 30.11. kl. 15:30.